headset_mic 061 350 5432

Reklamacija

Ukoliko ste kupili proizvod koji je neispravan ili ne odgovara opisu, imate pravo na reklamaciju. Reklamacija je proces kojim obaveštavate prodavca o problemu sa proizvodom i zahtevate njegovo rešavanje. Evo svega što treba da znate o svojim pravima i obavezama kada je u pitanju reklamacija.

Prava Potrošača prilikom Reklamacije

Pravo na popravku ili zamenu: Ako proizvod koji ste kupili ima fabrički defekt ili kvar, imate pravo da zahtevate njegovu popravku ili zamenu novim proizvodom.

Pravo na povraćaj novca: U slučajevima kada popravka ili zamena nisu mogući, imate pravo da tražite povraćaj novca. Ovaj proces može uključivati povratak proizvoda prodavcu i povraćaj iznosa koji ste platili.

Pravo na informisanost: Tokom procesa reklamacije, imate pravo da budete informisani o statusu vašeg zahteva i rokovima za njegovo rešavanje. Prodavac je dužan da vam pruži sve potrebne informacije.

Pravo na besplatnu uslugu: Ako je proizvod pod garancijom, popravka ili zamena moraju biti besplatni. Takođe, troškovi transporta proizvoda do servisa i nazad ne smeju pasti na teret potrošača.

Obaveze Potrošača prilikom Reklamacije

Obaveza čuvanja računa i garantnog lista: Kako biste ostvarili pravo na reklamaciju, potrebno je da čuvate račun i garantni list. Ovi dokumenti su dokaz o kupovini i garantuju vaša prava.

Obaveza pridržavanja uputstava za upotrebu: Da biste mogli da podnesete reklamaciju, proizvod mora biti korišćen u skladu sa uputstvima proizvođača. Nepravilna upotreba može dovesti do gubitka prava na reklamaciju.

Obaveza pravovremenog obaveštavanja: Reklamaciju je potrebno podneti što pre nakon što uočite kvar ili defekt. Pravovremeno obaveštavanje prodavca omogućava brže i efikasnije rešavanje problema.

Obaveza poštovanja postupka reklamacije: Svaka prodavnica ili kompanija ima svoj postupak za podnošenje reklamacije. Važno je da se pridržavate ovog postupka kako bi vaš zahtev bio obrađen na pravilan način.

Reklamacija je vaše zakonsko pravo i ključno je za zaštitu vaših interesa kao potrošača. Ako imate bilo kakvih pitanja ili trebate pomoć u procesu reklamacije, slobodno nas kontaktirajte. Tu smo da vam pomognemo i osiguramo da vaša potrošačka prava budu zaštićena.